จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่าสาย ฉบับที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559